facebook

Nasz dzienne posty

członek zarządu

Dwie umowy z członkiem zarządu ale …

  • springer
  • 0
  • Kwi 09, 2019

Po powołaniu, członka zarządu łączy ze spółką stosunek powołania, zwany też organizacyjnym. Równocześnie jednak członka zarządu może łączyć ze spółką dodatkowa  umowa o świadczenie usług lub o pracę.

Nie jest zakazane nawiązywanie więcej niż jednego stosunku pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 marca 2018 r. (sygn. akt III AUa 1266/17).

Sad podkreślił jednak, że obowiązki wykonywane z tytułu umowy o pracę muszą różnić się od typowo zarządczych obowiązków członka zarządu spółki.

Read More