facebook

Nasz dzienne posty

22 listopada 2018

Od 22 listopada niektóre umowy na czas określony mogą się przekształcić w umowy na czas nieznaczony!

  • springer
  • 0
  • Lis 21, 2018

Począwszy od 22 lutego 2016 r. firma może zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące (36 miesięcy wraz z okresem próbnym). W tym czasie firma może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy terminowe.

Jeśli przekroczony zostanie którykolwiek z tych limitów, kontrakt – z mocy prawa – przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Read More