facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Zgromadzenie Wspólników będzie można odbyć ZDALNIE.

Zgromadzenie Wspólników będzie można odbyć ZDALNIE.

 • springer
 • 0
 • Mar 31, 2020
 • Ustawa w sprawie Tarczy Antykryzysowej zmienia art. 2341 k.s.h. dając możliwość przeprowadzenia zdalnego zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – nawet gdy umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości.

  O takiej formie odbycia Zgromadzenie Wspólników należy poinformować  w zawiadomieniu zwołującym zgromadzenie wspólników.  

  Na miejscu w siedzibie spółki musi znajdować się przynajmniej prowadzący obrady i protokolant. Wspólnicy mogą łączyć się zdalnie.  

  Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jeśli nie ma Rady Nadzorczej przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

   

  R.S.

   

Dodaj komentarz