facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Złożenie dokumentów finansowych do KRS KROK po KROKU

Złożenie dokumentów finansowych do KRS KROK po KROKU

 • springer
 • 0
 • Jun 06, 2018
 • W tym roku nie będzie można tradycyjną drogą złożyć dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Należy tego dokonać droga elektroniczną. Proces wygląda następująco :

  Krok pierwszy  - członek zarządu spółki ( z.o.o..lub s.a) uprawniony do reprezentacji  lub uprawniony do reprezentacji wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej musi posiadać jedną z form uwierzytelnienia podpisu :

  podpisu kwalifikowanego, lub

  podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

  Jeśli osoby te nie maja żadnej z tych form uwierzytelnienia, nie jest możliwe przejście do kroku drugiego. Proponujemy założyć profil zaufany, bo trwa to krócej.

  Szczegóły jak założyć profil znajdują się pod adresem : https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

  Krok drugi  - należy założyć konto w systemie Portal S24.

  W tym celu wchodzimy na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ w link Utwórz konto w dolnym lewy rogu.

  Krok trzeci  - z tak utworzonego konta dokonujemy bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych.

  Dalsze czynności doskonale opisano po linkiem

  https://strefaksiegowych.pl/blog/2018/04/10/sprawozdanie_finansowe_2017_tutorial/

  Ważne !

  Dokumenty załączamy w formacie (pfd) robiąc skany oryginalnie podpisanych dokumentów.

  Jeden plik nie może być większy niż 30 MB,

  Każdy dokument skanujemy osobno

  Sprawozdania finansowego nie dodajemy w formie jednego skanu, tylko w podziale na bilans, rachunek wyników, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Każdą z części należy dołączyć osobno. Wprowadzenie do sprawozdania musimy podłączyć pod inną część sprawozdania, ponieważ nie została wydzielona w jako osobny dokument.

  Ważne !!

  Sprawozdanie finansowe za 2017 r. do urzędu skarbowego składami jeszcze w formie papierowej !

  Maksymalne terminy związane z zatwierdzeniem i przekazaniem sprawozdania finansowego za 2017 r.  

  31 marca 2018 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  30 czerwca 2018 r. – zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający

  10 lipca 2018 r. – przekazanie sprawozdania do urzędu skarbowego przez podatników CIT ( nie później niż 10 dni od zatwierdzenia)   

  15 lipca 2018 r. - przekazanie sprawozdania do rejestru sądowego przez podmioty wpisane do KRS (ale nie później niż 14 dni od zatwierdzenia)   

   

   

Dodaj komentarz