facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Wakacje bez laptopa

Wakacje bez laptopa

  • springer
  • 0
  • Jul 05, 2017
  • Pracownik na urlopie nie ma obowiązku codziennego kontrolowania poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy z tego sposobu komunikacji w dotychczasowej praktyce w firmie nie korzystano.

    To stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 8 marca 2017 r. II PK 26/16.

    Pracownik w trakcie urlopu jest zwolniony z obowiązku pracy i pozostaje poza sfera pracowniczego podporządkowania. Nie ma zatem obowiązku codziennego utrzymywania kontaktu z pracodawcą.

Dodaj komentarz