facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

SKŁADASZ WNIOSEK O KRS ...PAMIĘTAJ O NOWYCH OBOWIĄZKACH

SKŁADASZ WNIOSEK O KRS ...PAMIĘTAJ O NOWYCH OBOWIĄZKACH

 • springer
 • 0
 • Jun 20, 2018
 • Gdy chcecie zgłosić do KRS NOWOPOWOŁANEGO członka zarządu, komplementariusza lub prokurenta musicie załączyć do wnioski o wpis :

  1) OŚWIADCZENIE tej osoby o zgodzie na powołanie, i

  (2) podpisaną przez te osobę INFORMACJĘ o jej adresie dla doręczeń

  W sądach rejestrowych chcą by oświadczenia te były składane na dwóch oddzielnych dokumentach.

  Jeśli zgłaszacie do rejestru nową spółkę kapitałową ( sa/zoo) należy dodatkowo dołączyć LISTĘ zawierającą dane adresowe członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu obejmującą :

  (1) nazwisko i imię oraz adres do doręczeń i/lub

  (2) firmę/nazwę i siedzibę tej osoby  

  W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna,  należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.

  I TU UWAGA  - od 15 marca 2018 r. został nałożony na WSZYSTKIE PODMIOTY wpisane w KRS dodatkowy obowiązek.

  Każdy podmiot będzie miał obowiązek uzupełnić dane o adres do doręczeń osób zarządzających (INFORMACJA) wraz z pierwszym dowolnym wnioskiem składanym do KRS, nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ( do 30.09.2019)

  Spółki kapitałowe dodatkowo składać będą musiały wraz z takim wnioskiem LISTĘ.

  I tak  - jeśli np. spółka z.o.o zgłaszać będzie w tym roku zmiany w zakresie np. podwyższenia kapitału zakładowego, to wraz z wnioskiem do KRS musi złożyć INFORMACJĘ i LISTĘ.


   

   

Dodaj komentarz