facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Pensja prezesa - jedynego udziałowca spółki z.o.o - jest kosztem podatkowym.

Pensja prezesa - jedynego udziałowca spółki z.o.o - jest kosztem podatkowym.

 • springer
 • 0
 • Jul 26, 2018
 • Korzystna intepretacja organów skarbowych dla jednoosobowych spółek z.o.o. i ich prezesów, właścicieli tych spółek.

  Interpretacja dotyczy spółki z o.o., która od roku ma tylko jednego wspólnika. Pełni on, na podstawie powołania, funkcję prezesa zarządu. Wysokość jego wynagrodzenia ustalana jest w uchwałach nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (na których jest przewodniczącym).

  Czy spółka może zaliczyć pensję prezesa do kosztów uzyskania przychodów? Tak, ponieważ są spełnione warunki z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem wydatek może być podatkowym kosztem, jeśli jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie może też znajdować się w wyłączeniach wymienionych w art. 16 ustawy.

  Zdaniem skarbówki w tej sprawie nie będzie miało zastosowania wyłączenie mówiące, że nie są kosztem wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników, którzy nie są pracownikami (art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT). Nie mamy bowiem do czynienia z jednostronnymi świadczeniami. Kwoty wypłacane wspólnikowi są związane z pełnieniem funkcji w organie zarządzającym i wykonywaniem na rzecz spółki określonych czynności.

  nr interpretacji: 0111-KDIB2-1.4010. 200.2018.1.BJ

Dodaj komentarz