facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Nie ma odbioru prac nie ma VAT. Sąd po stronie firm budowlanych.

Nie ma odbioru prac nie ma VAT. Sąd po stronie firm budowlanych.

 • springer
 • 0
 • Nov 18, 2019
 • Jeśli nie doszło do odbioru prac budowlanych i do zapłaty, a kontrahenci toczą ze sobą spór, najczęściej sądowy, to obowiązek podatkowy w VAT powstanie dopiero z chwilą przelewu, a więc po zakończeniu konfliktu – wynika z wyroku NSA z 14 listopada 2019 r.,

  sygn. akt i FSk 1148/17

  NSA zakwestionował dotychczasowe podejście  organów podatkowych.

  NSA znał, że w razie sporu z zamawiającym (gdy nie doszło do zapłaty np. z uwagi na brak odbioru, zgłaszanie usterek w protokole zdawczo-odbiorczym), wartość spornych prac nie rodzi obowiązku podatkowego.

  W konsekwencji firma budowlana, dochodząca swoich roszczeń przed sądem cywilnym, nie musi płacić VAT od niezapłaconych faktur. Obowiązek podatkowy powstanie u niej dopiero z chwilą otrzymania faktycznej zapłaty (a zatem zasadniczo po zakończeniu sporu cywilnoprawnego).

Dodaj komentarz