facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

NIC NIE WIĄŻE TAK JAK …..WSPÓLNY KREDYT HIPOTECZNY

NIC NIE WIĄŻE TAK JAK …..WSPÓLNY KREDYT HIPOTECZNY

 • springer
 • 0
 • Jun 21, 2017
 • Małżonkowie, pomimo rozwodu, dalej są bowiem dłużnikami banku. Na zwolnienie jednego z małżonków ze spłaty kredytu musi wyrazić zgodę bank.

  Dlatego zdaniem Sądu Najwyższego (orzeczenie sygn. akt I CSK 54/16), w sprawie o podział majątku między małżonkami, wartości lokalu nie pomniejszamy o istniejącą hipotekę. Innymi słowy, małżonek przejmujący lokal, zobowiązany będzie do spłaty drugiemu małżonkowi, połowy jego wartości. Nie odliczy kwoty hipoteki ani kwoty pozostałego do spłaty kredytu hipotecznego, zabezpieczonego na tym lokalu.

  Sąd Najwyższy wskazał, że przyznanie lokalu o wartości obniżonej o niespłacony kredyt nie powoduje wygaśnięcia długu drugiego małżonka wobec banku. Takie rozliczenie nie uwzględnia też sytuacji, że po podziale majątku kredyt, przy bierności właściciela nieruchomości zmuszony byłby spłacać drugi małżonek, który nie otrzymał nieruchomości, ani też rynkowej spłaty. Poza tym w chwili podziału majątku sąd nie ma danych umożliwiających zajęcie stanowiska, jak będzie przebiegać w przyszłości spłata kredytu obciążającego oboje małżonków. Trudności piętrzą się, gdy kredyt jest wyrażony w walucie obcej, a raty są uzależnione od aktualnego kursu waluty.

  To prowadzi do konkluzji, że jeśli byli małżonkowie pozostają dłużnikami banku, to sąd przy podziale bierze pod uwagę wartość rynkową lokalu bez obciążenia hipotecznego.

   

   

Dodaj komentarz