facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

NA ZLECENIE OD 1 STYCZNIA 2017 PŁACIĆ TRZEBA OD 13 ZŁ ZA GODZINĘ

NA ZLECENIE OD 1 STYCZNIA 2017 PŁACIĆ TRZEBA OD 13 ZŁ ZA GODZINĘ

 • springer
 • 0
 • Dec 21, 2016
 •  

  Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług,  w wysokości 13 zł netto, czyli na rękę ok. 9,21 złotych za godzinę.

  Kogo będzie miał prawo do minimalnej stawki godzinowej :  

  Osoby fizyczne nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej,

  Osoby fizyczne posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą ale niezatrudniające pracowników lub zleceniobiorców (tzw. osoby samozatrudniające się).

  Wszyscy, którzy zatrudniają takie osoby, musza stosować nowe przepisy (wyjątki w ustawie). Obok przedsiębiorców, nowe przepisy stosować muszą m.in. stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki organizacyjne.

  Czy nowa stawka musi być określone w umowie ?

  Niekoniecznie. Jeśli nie aneksujemy starej umowy nowa stawka wchodzi z mocy prawa od 1 stycznia 2017 r.

  Dlaczego warto zawrzeć aneks do umowy zlecenia/świadczenia usług, ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r. ?

  Wchodzą bowiem nowe obowiązki tj. :

  1. Gdy umowa zawarta jest na czas dłuższy niż 1 miesiąc, należy przewidzieć wypłatę wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu

  2. Przed rozpoczęciem wykonywania zleconych czynności należy w formie pisemnej (np. w formie aneksu) lub np. mejlowej, uzgodnić ze zleceniobiorcą, jak będzie się potwierdzać liczbę przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym. WAŻNE : Jeśli pracodawca tego nie zrobi, ilość godzin może samodzielnie określić  zleceniobiorca (!). W tym celu np. mejlowo, przed terminem wypłaty, wysyła pracodawcy informację o przepracowanych godzinach. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zweryfikować ilości godzin, wyliczenie zleceniobiorcy, stanowić będzie podstawę do określenia ilości godzin pracy.

  Czy jest obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin pracy zleceniobiorców ?  

  Tak. Przez 3 lata od dnia w którym terminowo wypłacono wynagrodzenie.  

  Co grozi zleceniodawcy za naruszenie przepisów o godzinowej stawce minimalnej zleceniobiorców ?

  Przedsiębiorca (czyli właściciel), osoba działająca w jego imieniu lub w imieniu innej jednostki zatrudniającej zleceniobiorców, może być ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł, jeśli wypłaca wynagrodzenie niższe od obowiązującej stawki minimalnej. Kontrolę przestrzegania przepisów o stawce minimalnej powierzono Państwowej Inspekcji Pracy, która zgodnie z nowym przepisami uprawniona jest do kontroli „bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy” ( nowy art. 24 ust. 1 ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

   

   

   

   

Dodaj komentarz