facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Mecenas Jerzy Kozdroń został wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu

Mecenas Jerzy Kozdroń został wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu

  • springer
  • 0
  • Nov 28, 2015
  • Prawnik naszej Kancelarii mecenas Jerzy Kozdroń, został wybrany wiceprzewodniczącym Trybunał Stanu.  

    Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm RP. Wsród sędziów trybunały znalazł się m.in. inny znany prawnik, warszawski adwokat Jacek Dubois.

    Trybunał Stanu, to  konstytucyjny organ władzy sądowniczej  w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za dopuszczenie się tzw. deliktu konstytucyjnego  (naruszenie Konstytucji  lub ustawy, nie będące przestępstwem karnym) oraz dodatkowo za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

    Mecenas Kozdroń łączył będzie obowiązki sędziego TS w praktyką w Kancelarii, którą wznawia z dniem 1 marca 2016 r.  

Dodaj komentarz