facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Likwidacja firmy – czy można uniknąć podatku VAT od remanentu likwidacyjnego ?

Likwidacja firmy – czy można uniknąć podatku VAT od remanentu likwidacyjnego ?

 • springer
 • 0
 • Dec 05, 2018
 • Czynni podatnicy VAT muszą składać urzędowi skarbowemu zgłoszenie VAT-Z powiadamiające o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych oraz sporządzić remanent likwidacyjny (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

  Remanent obejmuje zakupy, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, nawet jeżeli przedsiębiorca z tego prawa po prostu nie skorzystał. Stworzona na potrzeby podatku od towarów i usług Inwentura obejmie więc: (1) towary handlowe i materiały, (2) środki trwałe i (3) wyposażenie.

  Dla celów remanentu likwidacyjnego wycenia się zarówno w pełni, jak i częściowo zamortyzowany majątek. Wycenę środków trwałych i wyposażenia sporządza się wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu. Natomiast wartość towarów i materiałów ustala się wg cen zakupu (kwota netto).

  Wyceniony w ten sposób majątek pozostający na dzień likwidacji w firmie podlega opodatkowaniu.

  Jako datę powstania obowiązku podatkowego przyjmuje się dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, czyli w tym przypadku dzień zakończenia prowadzenia działalności. Na ostatniej deklaracji rozliczeniowej (VAT-7 lub VAT-7K) należy wykazać wartość podatku od towarów i usług wynikającą ze sporządzonego dla celów VAT spisu. Dodatkowo do deklaracji dołączyć należy informację o przeprowadzonym remanencie wraz z ustaloną wartością opodatkowania - kwotą podatku należnego. Obowiązek dołączenia informacji o likwidacyjnym spisie dotyczy również przedsiębiorców, którzy przed zamknięciem działalności wyprzedali cały majątek oraz towary handlowe, jakie posiadali.

  Wyprzedaż majątku jest przy tym najlepszym sposobem uniknięcia podatku od remanentu likwidacyjnego! Przedsiębiorca, który wyprzeda cały majątek firmy - czyli wyposażenie, środki trwale, jak i towary handlowe czy materiały - wykazuje w spisie wartość remanentu jako “zero” i tym samym nie jest zobowiązany do oprowadzenia podatku.

  Innym rozwiązaniem jest przekazanie składników majątku na cele osobiste. Odkąd nastąpiły zmiany w ustawie o VAT ograniczające możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przy towarach używanych, nie ma większego znaczenia, czy przedsiębiorca przekaże towar na własne potrzeby, czy też wykaże w remanencie likwidacyjnym. I tak bowiem zastosuje tę samą metodę wyceny.

   

Dodaj komentarz