facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Konsekwencje nie podpisania sprawozdania finansowego do 31.03.2019 r.

Konsekwencje nie podpisania sprawozdania finansowego do 31.03.2019 r.

 • springer
 • 0
 • Apr 01, 2019
 • Ministerstwo Finansów uważa, że zarówno główny księgowy, jak i wszyscy członkowie zarządu musieli podpisać sprawozdanie finansowe do 31 marca, czyli do wczoraj. Brak choćby jednego z podpisów powoduje, że przygotowanego dokumentu nie można uznać za sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości – tłumaczy MF.

  Pojawia się zatem pytanie – co grozi za brak podpisu lub złożenie go z opóźnieniem, czyli po 31 marca.

  Zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości kto dopuszcza do sporządzania sprawozdań niezgodnie z jej przepisami, ryzykuje grzywną, karą pozbawienia wolności do dwóch lat, albo obiema tymi karami łącznie.

  – Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przepis ten mógłby być zastosowany tylko dlatego, że członek zarządu sygnował roczne sprawozdanie finansowe z opóźnieniem – mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wywiadzie dla Gazety Prawnej.

  Co więcej, jego zdaniem brak podpisu oznacza co najwyżej, że dokument zawiera braki formalne.

  – Całkowicie nieuprawnioną tezą jest twierdzenie, że w takim przypadku sprawozdania finansowego nie sporządzono i że ono nie istnieje

  Prezes KRBR podkreśla, że sprawozdanie sporządzone do końca marca nie musi być ostateczne. Dopóki bowiem nie zostanie zatwierdzone (w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca), dopóty może być korygowane.

   

   

Dodaj komentarz