facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Frankowicz wygrał z Millenium. Bank zwróci pobrane składki ubezpieczenia niskiego wkładu

Frankowicz wygrał z Millenium. Bank zwróci pobrane składki ubezpieczenia niskiego wkładu

 • springer
 • 0
 • Dec 04, 2015
 • Tak orzekł krakowski Sąd Okręgowy oddalając apelację Banku Millenium.

  Z relacji pełnomocnika klienta wynika, że sąd uznał postanowienia umowy kredytowej w zakresie obowiązku uiszczenia składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)  za klauzule niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., które nie wiążą  kredytobiorcy. Za niewiążące kredytobiorcę mogą być bowiem uznane zapisy umów, na których treść kredytobiorca nie miał żadnego wpływu (wzorzec bankowy)  - a które były dla niego krzywdzące ( „sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające jego interesy”.)

  Dlaczego zapisy były krzywdzące w tym przypadku ?

  Dlatego, że bank ubezpiecza się na koszt klienta.

  Dlatego, że ubezpieczenie nie daje żadnych korzyści klientowi. Klientowi, który je finansuje. Jeśli zakład ubezpieczeń spłaci kwotę wkładu własnego, to kwotę tę będzie następnie egzekwował od kredytobiorcy (tzw. regres).

  Dlatego, że Bank na tym dodatkowo zarabia. UNWW było traktowane jako dodatkowa opłata bankowa, a na konto ubezpieczyciela trafiała tylko część kwoty, o ile ogóle jakaś trafiała (sic!)

  W końcu dlatego, że kredytobiorcy nie byli o tym wszystkim informowani. Nie mogli wybrać innego produktu ubezpieczeniowego np. samodzielnie zawrzeć polisy.

  Dokładnie takie naganne praktyki banków komercyjnych spowodowały konieczność wydania przez Komisje Nadzoru Finansowego Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, która obowiązuje od 31 marca 2015 r. Z rekomendacji wynika, że jeśli bank ubezpiecza swój interes prawny (tak jest w przypadku UNWW), to może obciążyć klienta jedynie kosztami związanymi z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia – a nie kosztami samej składki (rekomendacja 17).

  Czego można się domagać od Banku?

  Wszystkich składek potrąconych dotychczas przez bank. Korzystne rozstrzygnięcie wyklucza też pobieranie tej składki w przyszłości.

  Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przeciwko bankom komercyjnym o zwrot kosztów UNWW. 

Dodaj komentarz