facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

FIRMY SKUPUJĄCE DŁUGI BANKÓW MAJĄ POWAŻNY PROBLEM. PRECEDENSOWE ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

FIRMY SKUPUJĄCE DŁUGI BANKÓW MAJĄ POWAŻNY PROBLEM. PRECEDENSOWE ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

 • springer
 • 0
 • Sep 02, 2016
 •  

  Dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 29/16), która oznacza, że wiele sprzedanych przez banki wierzytelności do różnego rodzaju funduszy lub firm windykacyjnych jest przedawnionych, co oznacza, że fundusze nie będą mogły ich dochodzi na drodze sądowej.

  Każda należność przedawnia się w określonym czasie np. kredyt, w terminie 3 lat od dnia kiedy przypadał jego termin płatności. Po tym terminie, można skutecznie powołać się na zarzut przedawnienia i uwolnić od obowiązku spłaty. Termin przedawnienia przerywa się np. przez złożenie pozwu do sądu, złożenia wniosku o nadania BTE klauzuli wykonalności lub złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.

  Sąd Najwyższy uznał jednak, jeśli po bezskutecznej egzekucji, wierzytelność zostanie sprzedana na rzecz podmiotu niebankowego, w praktyce najczęściej funduszu sekurytyzacyjnego, podmiot ten nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia, spowodowane wszczęciem postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie b.t.e., opatrzonego klauzulą wykonalności.

  Oznacza to, że termin przedawnienia należy liczyć od uprawomocnienia się postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności BTE a nie od umorzenia egzekucji.

  To musi być przykra niespodzianka dla podmiotów skupujących należności od banków. 

  Jeśli egzekucja na podstawie BTE wszczęta była przed 2 września 2013 r. i po tym czasie umorzona, a wierzytelność sprzedana niebankowi, to zasadniczo  można założyć, że wierzytelność się przedawniła. Co ważne  zarzut przedawnienia można podnieść także w postępowaniu przed sądem II instancji, na co wielokrotnie wskazywał w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy (np. w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 stycznia 2008 r., sygn. akt III CSK 226/07 oraz w uzasadnieniu postanowienia z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt II PK 5/12).

  Znaczenie uchwały SN jest jeszcze dalej idące. Podam przykład.

  Getin Noble sprzedał ostatnio 710 mln długów hipotecznych różnym funduszom. Kredyty często było w trakcie postępowań egzekucyjnych np. na etapie licytacji nieruchomości. Sprzedaż takich wierzytelności powoduje, że egzekucja ulega umorzeniu, bo żaden niebank np. fundusz, nie może prowadzić egzekucji na postawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Fundusz musi skierować sprawę na drogę sądową i tutaj może odnieść skutek zarzut przedawnienia, o ile od wszczęcia egzekucji przez bank do złożenia pozwu przez fundusz, upłyną termin przedawnienia np. 3 lata.

  Mogą być to bardzo częste przypadki.

  Trzeba jednak powiedzieć o jednym istotnym ograniczeniu dotyczącym kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, należności zabezpieczone hipotecznie  w zakresie kapitału kredytu, nie ulegają przedawnieniu. Przedawnieniu jednak ulegają wszelkie należności uboczne w postaci odsetek (kapitałowych i za opóźnienie) i kosztów. Oznacza, to że jeśli fundusz skutecznie dokona zmiany wierzyciela w księdze wieczystej ujawniając się jako wierzyciel hipoteczny, to zarzut przedawnienia może nie odnieść skutku, przynajmniej w zakresie kapitału kredytu.

  Inna kwestia czy fundusz zgodnie z prawem wpisał się w miejsce banku do księgi wieczystej jako wierzyciel, bo w tym zakresie także można podjąć skuteczną obronę co może doprowadzić do wykreślenia wpisu hipoteki.

  Nasza Kancelaria specjalizuje się w tego typu sprawach.

  Przeprowadzimy bezpłatna wstępną analizę sprawy a honorarium zapłacisz tylko pod warunkiem jej wygrania (!).

   

Dodaj komentarz