facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Dwie umowy z członkiem zarządu ale …

Dwie umowy z członkiem zarządu ale …

 • springer
 • 0
 • Apr 09, 2019
 • Po powołaniu, członka zarządu łączy ze spółką stosunek powołania, zwany też organizacyjnym. Równocześnie jednak członka zarządu może łączyć ze spółką dodatkowa  umowa o świadczenie usług lub o pracę.

  Nie jest zakazane nawiązywanie więcej niż jednego stosunku pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 marca 2018 r. (sygn. akt III AUa 1266/17).

  Sad podkreślił jednak, że obowiązki wykonywane z tytułu umowy o pracę muszą różnić się od typowo zarządczych obowiązków członka zarządu spółki.

  Niedopuszczalna jest sytuacja w której zakres obowiązków powierzonych na podstawie umowy o pracę i stosunku powołania pozostaje bardzo zbliżony. Może to być traktowane jako obejście prawa.

  Przedmiot tej dodatkowej umowy nie powinien pozostawać w związku z reprezentacją spółki  a wykonywanie tych dodatkowych obowiązków  powinno być dokumentowane.

  Pozwoli to odeprzeć ewentualne zarzuty pozorności umowy.  

   

   

Dodaj komentarz