facebook

Blog

W obszarach naszej praktyki jesteśmy na bieżąco. Komentujemy ważne zmiany w prawie i orzeczenia sądów.

Autoresponder udokumentuje otrzymanie korekty VAT

Autoresponder udokumentuje otrzymanie korekty VAT

  • springer
  • 0
  • Feb 06, 2019
  • Nie jest konieczny zwrotny e-mail potwierdzający odbiór faktury korygującej. Wystarczy informacja systemu komputerowego, że pismo dotarło na skrzynkę odbiorczą – stwierdził NSA w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 230/17)

    Ustawa o VAT uzależnia korektę podatku od posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej (art. 29a pkt 13). Nie precyzuje jednak, w jakiej formie powinno się to odbyć.

    W rozpoznawanej sprawie NSA stwierdził, że możliwe jest potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta  - przesłanej e-mailem korekty faktury (w formacie PDF)  - w formie generowanego automatycznie przez system komputerowy komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera). Potwierdza on dotarcie wiadomości e-mail na adres kontrahenta.

Dodaj komentarz