facebook

Nasz dzienne posty

Marzec 2019

Wynagrodzenie małżonka w całości wrzucisz w koszty!!

  • springer
  • 0
  • Mar 21, 2019

Temat był już szeroko komentowany, ale na wszelki wypadek przypominamy.

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie oczekiwana i korzystna dla firm rodzinnych zmiana w regulacjach podatkowych.

Pensję dla małżonka  i dzieci przedsiębiorców można ZALICZYĆ DO KOSZTÓW PODATKOWYCH. To duża i ważna zmiana, gdyż dotychczas bardziej im się opłacało zatrudnić obcych.

Podobnie do kosztów podatkowych zaliczyć można wynagrodzenie płacone członkom rodziny na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego.

Czytaj więcej

Na przygotowanie i podpisanie ROCZNYCH RAPORTÓW jeszcze tylko 18 dni !

  • springer
  • 0
  • Mar 13, 2019

Dnia 31 marca 2019 r. upływa termin na przygotowanie i podpisania rocznego sprawozdania finansowego.

Nie da się już, jak w latach poprzednich, przekroczyć tego terminu, gdyż obecnie sprawozdania muszą być sporządzane elektronicznie i w ten sam sposób podpisywane. Odnotowywana jest więc w systemie data złożenia podpisu elektronicznego.

Czytaj więcej