facebook

Nasz dzienne posty

Listopad 2018

Jesteś mikroprzedsiębiorcą czy małym przedsiębiorcą?

  • springer
  • 0
  • Lis 30, 2018

Potocznie pojęć tych często używa się wymiennie, ale prawo nadaje im inne znacznie.

Mikroprzedsiębiorca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót poniżej 2 milionów euro (lub sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rodzinnych firm stało się bezpieczniejsze

  • springer
  • 0
  • Lis 28, 2018

Od 25 listopada obowiązuje  ustawa o zarządzie sukcesyjnym.

Nowe przepisy  ułatwiają pokonanie kryzysu, jaki wiąże się z odejściem przedsiębiorcy z powodu śmierci. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, w której brak regulacji chroniących rodzinę i firmę przed skutkami odejścia właściciela firmy powodował bardzo duże perturbacje.

Najistotniejszym elementem ustawy jest stworzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego.

Czytaj więcej

Od 22 listopada niektóre umowy na czas określony mogą się przekształcić w umowy na czas nieznaczony!

  • springer
  • 0
  • Lis 21, 2018

Począwszy od 22 lutego 2016 r. firma może zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące (36 miesięcy wraz z okresem próbnym). W tym czasie firma może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy terminowe.

Jeśli przekroczony zostanie którykolwiek z tych limitów, kontrakt – z mocy prawa – przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Czytaj więcej