facebook

Nasz dzienne posty

Lipiec 2017

Mecenas Robert Springer ekspertem Centrum Prasowego Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

  • springer
  • 0
  • Lip 05, 2017

 

Mec. Robert Springer został ekspertem Centrum Prasowego Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku,    w zakresie prawa bankowego.

Eksperci CP OIRP korzystając z pośrednictwa mediów będą komentować i wyjaśniać zawiłości prawne w kwestiach będących w kręgu zainteresowania opinii publicznej.

Więcej informacji : http://oirp.gda.pl/eksperci

Czytaj więcej

Wakacje bez laptopa

  • springer
  • 0
  • Lip 05, 2017

Pracownik na urlopie nie ma obowiązku codziennego kontrolowania poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy z tego sposobu komunikacji w dotychczasowej praktyce w firmie nie korzystano.

To stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 8 marca 2017 r. II PK 26/16.

Pracownik w trakcie urlopu jest zwolniony z obowiązku pracy i pozostaje poza sfera pracowniczego podporządkowania. Nie ma zatem obowiązku codziennego utrzymywania kontaktu z pracodawcą.

Czytaj więcej